Przetarg

Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 55 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota Budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 55 we Wrocławiu

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru Pisarek Ryszard 071 321 05 12 wew.25, pwlodarz@pzm-patron.pl

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.12.2020 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy