Przetarg

Zadaszenie 2 świetlików poliwęglanem w budynku przy ul. Daszyńskiego 40 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Zadaszenie  2 świetlików poliwęglanem w budynku przy ul. Daszyńskiego 40 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Henryk Żukiewicz, tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin otwarcia ofert 31.12.2021
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy